catala.cat

T’ensenyem els trucs per
aprovar el C2

  • En què ens fixem els examinadors i examinadores?
  • Quins són els errors més freqüents?
  • Què tenim en compte a l’exposició oral?
  • Quins són els criteris d’avaluació?

Un curs en línia elaborat a partir de consells aportats per examinadors i examinadores amb anys d’experiència. 

Per què aquest curs?

Perquè gràcies al nostre recorregut al llarg de vint-i-cinc anys com a examinadors i docents estem convençuts que podem ajudar-te a aconseguir el C2.

Perquè al llarg de tots aquests anys d’experiència hem constat que hi ha errors que es van repetint any rere any i que cometeu la majoria dels examinands. Et volem ensenyar quins són, a detectar-los i a evitar-los.

Per tot això, tractarem errors que segurament et passen desapercebuts i que afecten les 3 àrees de l’examen: àrea d’expressió escrita, àrea de coneixements gramaticals i lèxics, i àrea d’expressió oral. 

Un curs a l’ alçada
altura
de les teves expectatives

A qui va dirigit?

A docents, bombers, cos policial, personal sanitari, àmbit judicial i administratiu, i a totes aquelles persones que volen treure’s el certificat C2 de català per opositar o  guanyar punts en el concurs de mèrits.

A tothom que vulgui guanyar  eficiència comunicativa, tant en l’expressió oral com en l’expressió escrita, o senzillament a tots aquells que vulguin cuidar i preservar la llengua catalana. 

Un curs complert
complet
per anar sobre segur

Què hi tractarem?

Hi tractarem el contingut de les àrees de l’examen amb els corresponents criteris d’avaluació. Per això, hem estructurat el curs en 3 grans mòduls que emulen l’estructura de l’examen que hauràs de fer. A més, hi hem afegit un mòdul inicial com a introducció. 

Mòdul 0

En el mòdul 0 et farem una breu presentació del curs i t’explicarem els diferents apartats que conté l’examen, els quals estan dividits en àrees.

També observarem què s’avalua en cadascuna de les parts i el pes que té cada una. A més a més, analitzarem les diferències, a grans trets, entre dos models d’examen, el de DGPL i el de CIFALC. Finalment, us donarem els primers consells a tenir en compte per encarar-vos a l’examen.

Mòdul 1

En el mòdul 1 treballarem tot allò que està relacionat amb l’àrea de la comprensió oral i l’expressió escrita i  amb la capacitat de redactar un text de forma adequada i correcta. 

Tot això, ho farem a partir dels criteris d’avaluació: l’adequació (tema, registre, emissor, etc.), la construcció del discurs (estructura, idees, frases, etc.), la riquesa lingüística (variació lèxica, precisió semàntica, recursos retòrics, etc.) i l’aplicació de la norma (ortografia, morfosintaxi i lèxic).

Mòdul 2

En el mòdul 2 tractarem temes transversals,  útils a totes les àrees, ja que estan relacionats amb l’ús de la llengua.

Alguns d’aquests temes són: el complement directe, el complement indirecte, les combinacions pronominals (CD+CI), els pronoms EN/HI, perquè/per què/ per a què, què (pronom relatiu i interrogatiu)/ que (pronom relatiu i conjunció), els pronoms relatius, les formes no personals (infinitiu, gerundi i participi), etc.

Mòdul 3

En el mòdul 3 exposarem aspectes relacionats amb l’àrea de la comprensió escrita i la capacitat de parlar en públic. 

Aquest mòdul comparteix alguns criteris d’avaluació amb el mòdul 1, ja que també s’hi valora l’adequació, la construcció del discurs, la riquesa lingüística i aplicació de la norma. A més, hi afegirem els criteris propis del discurs oral i altres consells més propers a la psicologia. 

Per últim
A l’últim / Per acabar…

Com ho farem?

Amb classes gravades que podràs veure tantes vegades com necessitis durant un any. Cada classe anirà acompanyada de suport visual amb diapositives que podràs descarregar. A més, hi haurà exercicis periòdics amb els quals podràs posar a prova i aplicar tot allò que aniràs aprenent. Aquests exercicis els podràs corregir regularment en un directe mensual on resoldrem els dubtes més habituals. 

CONSULTA L’ÍNDEX

MÒDUL 0 – INTRODUCCIÓ

0.1 – Introducció

0.2 – Comparem exàmens

0.3 – Feu cas les instruccions que us donen a l’examen!

MÒDUL 1 – EXPRESSIÓ ESCRITA

1.1 – Adequació: registre i situació comunicativa, tasques completes, enfocament, ús guió, entonació i ritme, extensió…respostes adequades (teoria i exemples)

1.2 – Construcció del discurs (distribució del discurs: paràgraf, frases, progressió, idees-…

1.4

1.5 

MÒDUL 2 – ÚS DE LA LLENGUA

2.1 – El complement directe (CD)

2.2 – El complement indirecte (CI)

2.3 – Pronoms (Els hi/lis/la hi/els les…)

2.4 – Pronoms En/HI

2.5 – Perquè / Per què

2.6 – Que / què

2.7 – Els relatius

2.8 – Les formes no personals

2.9 – Qüestions verbals diverses

2.10 – Per / Per a

2.11 – Sinó / si no

2.12 – Tant / tan, quan/quant

2.13 – Majúscules i minúscules

2.14 – Convencions: abreviacions i numeració

2.15 – Interferències lèxiques

2.16 – Activitat X

2.17 – Activitat X

2.18 – Activitat X

2.19 – Activitat X

MÒDUL 3 – EXPRESSIÓ ORAL

3.1 – Adequació

3.2 – Construcció del discurs

3.3 – Aplicació de la norma i riquesa lingüística

3.4 – Etc

ACCÉS AL CURS


139

  • Amb més de 20 hores de formació
  • Amb les tipologies d’exàmens i les seves diferències
  • Amb exercicis autocorregits que es renoven mensualment


COMPRA

C2CATALA.CAT